Pastoraalityön Raamatulliset perusteet

Osa 2

Raamatulliset perusteet. Uskon että Jumala kutsuu kaikkia omiaan   palvelemaan, joidenkin kohdalle kutsu on syvempi ja liittyy seurakunnan paimentamiseen.  Jokainen Jumalan lapsi on kutsuttu opetuslapseuteen, seurakuntaan, ja palvelemaan/rakastamaan Jumalaa sekä lähimmäisiäään. Pastoreille voidaan tähän lisätä ainakin muiden varustaminen palvelustyöhön. (Ef 4:7-16). Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. 8. Sentähden on sanottu: ”Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille”. 9. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin? 10. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, 12. tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, 13. kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään 14. ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; 15. vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, 16. josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

Pastorin kutsussa voi todeta ainakin kolme erilaista ulottuvuutta, nämä on hyvä tunnistaa koska niiden avulla voi helposti koetella oman kutsun aitoutta.

Kun Jumala kutsuu tulee aloite Häneltä, se voi tulla monilla eri tavoilla. Sisäinen omakohtainen kokemus, sisäinen vakaumus ja omat lahjat. Muiden veljien tai sisarin kautta tuleva rohkaisu, heidän kokemus sinun lahjoista. Seurakunnan tunustus että kutsusi on Raamatun Sanan mukainen ja tuki lähteä eteenpäin. Nämä eivät kuitenkaan ole jotenkin kiveen hakattuja asioita joiden pitää aina toteutua.

Pastorin pääominaisuudet, jotka tulevat vaikuttamaan näkyvästi palvelutehtävässä menestymiseen. Näitä ovat ainakin: Jumalan kutsu ja Hänen antamansa lahjat (armoitus), Kokemus, ihmissuhdetaidot ja koulutus.

Moni pitää helposti koulutusta vähäarvoisena, itse näen sen tärkeänä monestakin syystä. Teologian opiskelun lisäksi ja sen aikana, jos siis omistaa Jumalan kutsun, hengen hedelmä kasvaa ja  varmasti myös ihmissuhdetaidot joutuvat koetukselle. Kokemusta voi kuitenkin saada vain olemalla kuuliainen Jumalalle. Myös koulutuksen pituus ja suorittaminen kertoo pitkäjänteisyydestä sekä omistautumisesta tulevaan tehtävään. Kuitenkaan ilman Jumalan kutsua ei varmasti ole kovin pitkä työsuhde, ainakaan seurakunta pastorina.

On tärkeä tukia Raamatullisia perusteita ja pohjaa, jotta voi rakentaa elämänsä ja palvelutyönsä kestävälle pohjalle, joka kestää koetuksen aikana. Tämä on tietenkin Jeesus Kristus joka on ainoa kestävä perusta.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *